Skip to content

Privacyverklaring Lemontree Events

LemonTree events vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens veilig verwerken en gebruiken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. 

Artikel 1                     Wie zijn wij?

Lemontree Events is een eenmanszaak, gevestigd aan Klooster 5a, 7741 NB Coevorden. We staan ingeschreven bij de KVK onder nummer 90166280. Eigenaar Cynthia Beuker is de contactpersoon voor privacy gerelateerde vragen en is te bereiken via info@lemontree-events.nl of 06 30801347.

Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die van belang zijn om onze werkzaamheden optimaal voor jou uit te kunnen voeren. Je kunt hierbij denken aan geslacht, geboortedatum- en plaats, trouwdatum, eventuele gezondheidsgegevens, waaronder allergieën en/of lichamelijke beperkingen en foto’s. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. We verwerken hierin foto’s en beeldmateriaal die we hebben verkregen en je naam en social media account en de namen van de makers van de content wanneer hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor is gegeven. We bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij je een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken we jouw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende KvK-gegevens en btw-nummer, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen we jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Daarna worden je gegevens vernietigd.

Lemontree Events gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of mobiele telefoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Analysecookies of trackingcookies van derden worden niet gebruikt op onze website.

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij je gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens hebben verkregen via een van de leveranciers waar wij mee samenwerken, of wanneer je (als gast) aanwezig bent op een door ons georganiseerde bruiloft of evenement.

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lemontree Events. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lemontree-events.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lemontree Events wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

Lemontree Events verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. 

Artikel 6                     Slotbepalingen

Lemontree Events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden verzonden. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lemontree-events.nl.

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar info@lemontree-events.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: 28-06-2023